Văn phòng Tuyển sinh và Tiếp nhận hồ sơ Hàng Không

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trưởng văn phòng: Ông Nguyễn Nam Thắng

Địa chỉ: Số 33/23 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0918003553 – 0989361873 – 02543533970

Email: ctynamchau@gmail.com